សេវាកម្មគ្រប់គ្រងផេកដាក់ខែ

(1 reviews)

Sold by:
Inhouse product

តម្លៃ:
$300.00 - $800.00 /1 កញ្ចប់

ទំហំ:
បរិមាណ:
(48 មាន)

តម្លៃ​សរុប:
ចែករំលែក:

១. ធានាថាទទួលបាន Page Like ទៅតាមកញ្ជប់ដែលបានទិញ ១០០%
២. ការរៀបចំផេកឱ្យត្រូវការតាមស្តង់ដាផលិតផលឬអាជីវកម្ម
៣. ការរៀបចំប៊ូសឱ្យចំគោលការដៅអតិថិជន
៤. ការការពារ និងថែទាំផេក
៥. ដោះស្រាយរាល់បញ្ហា
៦. ការឌីហ្សាញ Poster និង Cover ចំនួន10រូប ប្រចាំខែ

សេវាកម្ម Boost Post

តើវាជួយអោយអាវជីវកម្មមួយនេះរីកចម្រេីនដល់កម្រិតណា? សេវាកម្មគ្រប់គ្រងផេកដាក់ខែ តែទទួលបានមកវិញរាប់ពាន់$ ធានា100%

  • Sok RA

    30-04-2021

    very good product

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ