សេវាកម្មឌីហ្សាញដាក់ខែ

(0 ពិនិត្យ)
ពេលវេលាដឹកជញ្ជូនប៉ាន់ស្មាន: 30 Days


តម្លៃ:
$60.00 - $300.00 /1 កញ្ចប់

Poster:
បរិមាណ:
(400 មាន)

តម្លៃ​សរុប:
ចែករំលែក:

សួស្តីម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកសេវាកម្មឌីហ្សាញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកមែនទេ?

យើងខ្ញុំមានសេវាកម្មឌីហ្សាញដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្វែករកនោះហើយ

មានកញ្ចប់សេវាកម្មឌីហ្សាញផលិតដែលមានតម្លៃសមរម្យ 

និងផ្តល់ជូនអតិថិជននូវគុណភាព និង ទំនុកចិត្តៈ

? រូបភាពច្បាស់ល្អ

? សេវាកម្មឆាប់រហ័ស

? ការកែប្រែតាមតម្រូវការអតិថិជន

? យើងនិងធ្វើតាម គំនិត ថ្មីៗ និង គំនិត អតិថិជនចង់បាន

? ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបានតាម​រយៈ​

Call : 081 55 90 70

មិនមានការពិនិត្យឡើងវិញសម្រាប់ផលិតផលនេះនៅឡើយទេ។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ